Nestranický program:

 

KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA

 • Chceme maximální a intenzivní zapojení občanů do celkové koncepce rozvoje města. 
 • Občané musí stanovit priority. Priority na základě vlastních reálných potřeb.
 • Veřejný zájem zohlední nová radnice při realizaci nové koncepce rozvoje města.
 • Prosadíme dlouhodobý investiční program pro příští generace, který bude závazný pro další volební období.

 

 SYSTÉMOVÉ ŘÍZENÍ MĚSTA

 • Chceme otevřenou a transparentní radnici pro všechny občany. 
 • Prosadíme maximální informovanost prostřednictvím veřejných médií.
 • Chceme nový vyvážený obsah všech radničních periodik ve vzájemné interakci občan – město, město – občan.
 • Provedeme personální audit celého městského úřadu a ve všech organizacích zřizovaných městem, zajistíme 
 • nová výběrová řízení na místa vedoucích odborů úřadu.

 

ZDRAVOTNICTVÍ         

 • Naší prioritou je konsolidace městské Nemocnice Boskovice s.r.o. 
 • Zastavíme klientelismus a politické ovlivňování personálního obsazování managementu nemocnice a její dozorčí rady.
 • Omluvíme se předchozímu vedení nemocnice, zastavíme soudní řízení a vyvodíme osobní odpovědnost za špatná rozhodnutí.
 • Chceme nepolitické, odborné vedení nemocnice, které zajistí kvalitní řízení a dostupnost zdravotní péče.
 • Nová Rada města zahájí jednání s novými samosprávami spádových obcí o možném solidárním spolufinancování městské nemocnice v Boskovicích.

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Vypracujeme nový transparentní program finanční podpory poskytování sociálních služeb pro seniory a přestárlé spoluobčany.
 • Zahájíme jednání o zařazení MSSS pod správu Jihomoravského kraje a zasadíme se o rozšíření kapacity zvlášť pro nejvíce potřebné.
 • Posílíme účelové dotace rozpočtu města na poskytování sociálních služeb pro seniory v domácí péči. 

 

ŠKOLSTVÍ

 • Necháme vypracovat odbornou analýzu politického rozhodnutí o sloučení základních a mateřských škol.
 • Zajistíme komplexní ekonomický audit hospodaření a vyhodnotíme výhody a nevýhody tohoto sloučení.
 • Odborná veřejnost, rodiče prostřednictvím školské rady a pedagogové všech škol rozhodnou o dalším vývoji současných školských zařízení.
 • Budeme podporovat výstavbu dalších potřebných školských zařízení v našem městě.

 

KULTURA    

 • Chceme revokovat usnesení Rady města a zastavit realizaci projektu městské knihovny v ulici Kpt. Jaroše.
 • Vyhlásíme místní referendum, zda občané, kteří nedostali příležitost se k veřejné investici vyjádřit, tuto stavbu na uvedeném místě chtějí.
 • Zahájíme jednání s majiteli historických budov o odkupu Panského dvora a Zámecké jízdárny.
 • Vypracujeme časový plán a celkovou koncepci výstavby chybějících kulturních zařízení v těchto dvou historických budovách. 
 • Zajistíme financování a chod kulturních zařízení v současných podmínkách, provedeme celkový personální audit MSKZ.
 • Chceme organizovat kulturní dění ve městě kvalifikovanými odborníky a organizaci zajišťovat z vlastních zdrojů. 

 

SPORT    

 • Bezodkladně zahájíme výstavbu městského sportovního centra v areálu Červená zahrada. 
 • Vykoupíme chybějící pozemky, vyřešíme bezpečnou dopravu a parkování v celém areálu v návaznosti na budoucí rozvoj sportovního centra.
 • V souladu s koncepcí rozvoje města, na základě stanovených priorit a konsenzu občanů Boskovic zahájíme výstavbu městské sportovní haly a ostatních potřebných sportovišť.

 

REKREACE OBYVATEL

 • V lokalitě Pilské údolí chceme vybudovat rekreační a oddechovou oblast pro všechny občany a návštěvníky města.
 • Jihovýchodní části údolí plánujeme uzavřít motorovým vozidlům až do úrovně spodního pilského rybníka po odbočku na Újezd u Boskovic.
 • Vypracujeme koncepci rozvoje této vzácné přírodní krajiny pod boskovským hradem pro příští generace.

 

ZAMĚSTNANOST A DOPRAVA

 • Pro rozvoj zaměstnanosti v našem městě je zásadní regionální dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost.
 •  Z tohoto hlediska chceme prosadit náš program: 
 • Ve spolupráci s občany obce Lhota Rapotina a sousedních obcí zastavíme nesmyslný politický projekt „Boskovické spojky.”
 • Podpoříme společný projekt regionálních samospráv měst a obcí. Ve spolupráci s MDČR, Jihomoravským a Pardubickým krajem prosadíme dokončení okresní a krajské sítě a silniční infrastruktury.
 • Prioritou pro Boskovice zůstává zajistit financování jedné ze tří variant obchvatu Boskovic a odstranit problémy s přetíženým centrem. 
 • Prosadíme MHD pro všechny seniory starší 65 let zdarma.

 

EKOLOGIE  

 • Dlouhodobý plán ozeleňování a celkové výzdoby města bude pod gescí kvalifikovaných odporníků.  
 • Údržba městské zeleně bude realizovaná místními občany a městskými firmami.
 • Budeme prosazovat ekologickou politiku vedoucí ke snížení produkce komunálního odpadu.
 • Prosadíme popelnice zdarma pro děti do tří let věku a seniory nad sedmdesát roků.