Kdo jsme

Jsme nestraníci, kteří se hlásí k odpovědnosti za stav našeho krásného města. Naše myšlení a chování je založeno na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu.

Naše město nevzkvétá. Ve srovnání s okolním světem ztrácí krok a dech. Nastal čas zastavit klientelismus a dohnat to, co jsme promeškali. Nastal čas změny.

Proto chceme společně s Vámi obnovit vzájemnou důvěru mezi radnicí a občany města. Nabízíme nová veřejná témata, nabízíme konstruktivní diskusi, demokratickou změnu řízení a správu boskovické komunální politiky.

Je povinností nás všech prosazovat veřejný zájem. Přidejte se k nám.

Sledujte nás na našem
facebook profilu